De reis naar Ithaca… op weg naar een nieuwe arbeidsrelatie

De relatie tussen werkgevers en werknemers verandert continu. Dat is niet nieuw, maar het tempo waarin is wel nieuw. Veranderingscycli zijn nu korter dan een mensenleven. Dit vraagt om meer flexibiliteit van organisaties en werknemers.

Vasthouden aan bestaande kennis, structuren, rollen en posities is zinloos en biedt slechts schijnzekerheid. De aandacht voor de ontwikkeling van werknemers moet meer centraal komen te staan. Hoe vergroten zij hun autonomie en zelfredzaamheid? Welke ruimte krijgen ze om hun talenten te ontwikkelen, hun motivatie te vinden en om energie te genereren. Lees meer →