Variabel DB-pensioen: (On)zekerheid op maat is beter dan duurbetaalde schijnzekerheid

De mogelijkheid om bij een beschikbare premieregeling na ingang voor variabel pensioen te kunnen kiezen, kan ook een uitkomst zijn voor een middelloonregeling.

Wellicht zijn de Nederlandse pensioenen niet alleen de beste, maar ook de veiligste ter wereld. Die veiligheid betekent dat de gepensioneerden zonder indexatie en met gekorte pensioenen jaren krap bij kas zullen zitten. Ander gevolg is dat gepensioneerden op het moment van overlijden nog een financiële buffer bezitten.

Een weloverwogen eigen keuze voor wat minder veiligheid geeft een reële kans op meer financiële speelruimte. Dat is een keuze die we gepensioneerden moeten bieden. Lees meer →