Let op uw pensioenrendement!

Uitzonderingen daargelaten, maar de kennis over het onderwerp ‘pensioenen’ is bij de meeste OR-leden onder de maat.

De Nieuwsbrief Medezeggenschap gaat daar – in de vorm van een drietal artikelen – wat aan doen. Die kennis is niet alleen van belang voor het geval de OR instemmingsrecht heeft op het invoeren, wijzigen of stoppen van een pensioen-regeling, maar ook als uw pensioen via een bedrijfstak-pensioenfonds geregeld is.

Pensioendeskundige Ruud Junge van Stattler & Waldorff beschrijft achtereenvolgens de overgang van middelloonregelingen naar een beschikbare premie-regeling en welke voetangels en klemmen daarbij een rol spelen; welke beleggingsmogelijkheden er zijn bij zo’n beschikbare premieregeling en de noodzaak om een goede individuele financiële planning te hebben die verder gaat dan het pensioen. Lees meer →