Leidt contractbeëindiging tot pensioenarmoede?

Veel middelloon regelingen die bij pensioen-verzekeraars zijn ondergebracht worden beëindigd en vervangen door beschikbare premieregelingen.

Het argument van werkgevers voor deze verandering is de grote stijging van de pensioenkosten, vooral veroorzaakt door de lage rente.

De overeenkomst met de verzekeraar wordt beëindigd, de nieuwe beschikbare premieregeling wordt bij een Premie-Pensioen-Instelling (PPI) ondergebracht en de opgebouwde pensioenen van (ex-) medewerkers en pensioentrekkenden (gepensioneerden, weduwnaars, weduwen en wezen) worden meestal bij de verzekeraar achtergelaten.

Het achterlaten van deze opgebouwde pensioenen en het daarvoor aanwezige vermogen heeft echter een aantal zeer nadelige gevolgen. Lees meer →