CV Ruud Junge

Heden
Begin 2011 is onder de naam Stattler & Waldorff een netwerkorganisatie opgezet, die zich onder andere richten op strategische en beleidsadvisering, zowel wat betreft de inhoud van regelingen als ten aanzien van de uitvoering.

Verder houden wij ons bezig met de ontwikkeling van het pensioenstelsel in Nederland. Wij zijn de initiatiefnemers van het discussieplatform PensioenVisoen.nl.

Loopbaan 1991 – 2010
In deze periode was ik in dienst van Hay Group, eerst als senior consultant, later als director pensions & benefits. In 1994 ben ik partner van Hay Group geworden. In deze jaren was ik een soort trendwatcher en ben ik met mijn daarop gebaseerde visies en inzichten door grote organisaties gevraagd invulling te geven aan een nieuwe pensioen- en uitvoeringsbeleid. Enkele voorbeelden zijn projecten bij Bührmann Tetterode, ABN AMRO, Robeco, Sobel en Pfizer.

Op 1 augustus 2006 ben ik formeel bij Hay Group met pensioen gegaan. In de jaren daarna heb ik opdrachten uitgevoerd vanuit Adviesbureau R. Junge (ook voor Hay). Deze opdrachten lagen op het gebied van pensioen en arbeidsvoorwaarden, in relatie met de nieuwe verhouding die is ontstaan tussen werkgever en werknemer en de overeenkomsten en verschillen tussen werknemers en ZZP’ers.

Loopbaan 1968 – 1991

 • Verzekeringskamer (nu DNB)
  actuarieel medewerker
 • Pensioenfonds Koninklijke Nederlandse Hoogovens
  actuarieel medewerker
 • Consultass
  senior consultant
 • Baars & Baars, int. employee benefits & risk management
  senior consultant / partner
 • Adviesburo R. Junge, pension & benefits counsellor
  directeur–eigenaar
 • Adviesburo Junge, Mulder & van der Hoek (JMH)
  senior consultant / partner
 • JMH is in 1991 overgenomen door Hay Group


Persoonlijke informatie
Burgerlijke status

 • Geboren op 25 augustus 1946 in Haarlem
 • Gehuwd, 2 kinderen (1973 en 1975)

Competenties

 • Kwaliteiten als ondernemer met een oog voor zowel strategie als details.
 • Visionaire kwaliteiten, die worden gecombineerd met een pace-setting stijl van leidinggeven, wat in meer dan één opzicht en ook voor anderen een uitdaging kan zijn!
 • Geen opgever.


Belangstelling en hobby’s

 • Sport in het algemeen, van hardlopen en wielrennen tot tennissen, golf en biljart
 • Gecombineerd met reizen


Maatschappelijke functies

 • Lid van de raad van inspiratie van Courage!consult
 • Lid van de Kring van Pensioen Specialisten (KPS)
 • Via Stattler & Waldorff lid van de Verenigde Ondernemers Scheepvaartkwartier
 • Initiatiefnemer van het discussieplatform www.pensioenvisioen.nl en onder zelfde titelpublicist op FD-Select – pensioenen – achtergronden – pensioenvisioen
 • Voorzitter werkgroep Stichting Senioren Sociëteit ABN AMRO
 • Maatje voor enkele clienten van de Waerden, ondersteuning voor mensen met een beperking.