Wat doen wij

Adviseren
Stattler & Waldorff adviseert over de opzet en inhoud van de pensioenregelingen en/of de uitvoering binnen een maatschappelijke en arbeidsvoorwaardelijke context. Gezien onze Visie en Missie zullen adviezen ook steeds in een strategisch context worden gegeven.
Wij zetten eerst de kaders neer op basis van een met de klant gedeelde visie. Vervolgens worden de hoofdlijnen van een mogelijk toekomstig beleid geformuleerd, rekening houdend met verwachte ontwikkelingen, maar ook met zaken die bedrijfsspecifiek zijn, zoals bedrijfstak, branche, bedrijfscultuur etc.
Pas daarna komt de uitwerking aan de orde, het daadwerkelijk realiseren van beoogde veranderingen. Daarbij kan ook fiscale, juridische en/of actuariële expertise worden betrokken. Ook dat soort werkzaamheden nemen wij graag voor onze rekening.

Informeren
Informatie, communicatie en educatie van management en werknemers dragen in hoge mate bij aan het slagen van een veranderingstraject. Pensioencursussen op maat, toegesneden op de specifieke situatie en vraagstukken, kunnen daar onderdeel van zijn.

Informatie, communicatie en educatie zijn ook belangrijke basiselementen voor het begrijpen en waarderen van de pensioenregeling. Te meer daar werknemers steeds meer zelf verantwoordelijk worden voor hun pensioen en zullen worden gevraagd keuzes te maken. Een eigentijds informatie- en communicatiebeleid is daarvoor een must. Daaraan kunnen een social pensioenplatform, pensioenportal, helpdesk en/of programma’s van e-learning een belangrijke bijdrage leveren.
Ook verantwoordelijken rond de uitvoering van de pensioenregeling kunnen op die manier regelmatig worden bijgeschoold.

Stattler & Waldorff kan zowel bijdragen aan de formulering van het beleid als aan het realiseren van de uitvoering. Het is evident dat daarbij specialisten uit ons netwerk worden betrokken.