Werkwijze

Wij komen graag in gesprek met u. Zo’n gesprek is vrijblijvend, er zijn geen kosten aan verbonden. Het heeft op de eerste plaats tot doel duidelijkheid te krijgen over de aard en achtergrond van de vraag en de context waarbinnen de vraag zich voordoet.

Een S&W-quickscan of een S&W-analyse kan een eerste stap zijn voor het met elkaar formuleren van de probleemstelling en het overeen te komen plan van aanpak ofwel het koersboek.

Regie, koersboek en etappes
Wij houden graag de regie omdat dit tot de grootste kans van slagen leidt. In het koersboek worden projectonderdelen en deelresultaten in de vorm van etappes vastgelegd. Per etappe worden werkzaamheden beschreven en kosten begroot. Pas als u akkoord gaat met het koersboek, of een of meer etappes en bijbehorende voorwaarden, wordt met de werkzaamheden gestart. Een opdrachtgever tekent op die manier voor een overzienbare tocht; voor elke etappe is duidelijke wat het start- en het eindpunt is en welke route wordt genomen.

Er wordt regelmatig gerapporteerd over bevindingen, bijzonderheden en voortgang. Op die manier kan een opdrachtgever eenvoudig nagaan of het koersboek correct wordt gevolgd, etappes juist worden uitgevoerd en de planning wordt nagekomen.

Partners
Stattler & Waldorff is een netwerkorganisatie. Als het nodig is kunnen partners worden ingehuurd. Dat kunnen “extra handjes” zijn of specialisten, zoals actuarissen, juristen of fiscalisten. Wij werken met geselecteerde bedrijven samen, waarmee wij goede afspraken hebben gemaakt.

Wij zijn ervan overtuigd dat met onze wijze van organiseren en aanpak de grootste kans op succes kan worden geboden en dat succes gerealiseerd kan worden voor een concurrerende prijs.